Hd - Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse

HD 1. del - infomøde d. 20. maj

HD 2.del i Organisation og Ledelse - infomøde d. 20. maj

HD 2.del i Organisation og Ledelse - infomøde d. 20. maj

HD 2.del i Finansiel Rådgivning - infomøder 19. og 20. maj

HD 2.del i Finansiel Rådgivning - infomøder 19. og 20. maj

HD 2. del i Regnskab & økonomistyring - infomøde d. 20. maj

HD 2. del i Regnskab & økonomistyring - infomøde d. 20. maj

Hvad er en Hd-uddannelse?

HD-uddannelsen er en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse på bachelorniveau. Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets efterspørgsel efter veluddannede medarbejdere. HD-uddannelsen er:

  • En efteruddannelse for dig som har praktisk erfaring, men har behov for et bredere vidensgrundlag til at løse dine arbejdsopgaver
  • En videreuddannelse for dig, som i forvejen har en uddannelse, men som ønsker at udvikle nye kompetencer - fx i forbindelse med et karriereskift eller videreudvilking af kompetencer i nuværende stilling
  • Et uddannelsestilbud, hvor du kan få dækket skiftende kompetencebehov gennem hele din karriere.

HD-studiet er en samlet uddannelse, som er opbygget som 2 selvstændige forløb - HD 1. del og en HD 2. del. Hver del tager normalt to år på deltid. HD 1. del er et erhvervsøkonomisk grundstudium, som giver adgang til alle HD 2. dels-specialiseringer.

AAU udbyder tre specialiseringer på HD 2. del

  • Finansiel Rådgivning
  • Organisation og Ledelse
  • Regnskab & Økonomistyring